Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 Харківської міської ради Харківської області

 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
ЗНО

Внутрішньошкільний облік

 

Положення про порядок ведення та визначення критеріїв постановки на

внутрішньошкільний облік

(посилене психолого-педагогічне супроводження) учнів Харківської загальноосвітньої

 школи І-ІІІ ступенів №41

Харківської міської ради

Харківської області,

які вчинили злочин або схильні  до їх вчинення

 

 

 

 

1. Постановка учнів на внутрішньошкільний облік Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №41 Харківської міської ради Харківської області, спрямована на удосконалення роботи по профілактиці правопорушень, посилення соціального і правового захисту дітей, створенню системи роботи з учнями, які вчинили злочин або схильні до їх вчинення.

2. Постановка на внутрішньошкільний облік носить виключно профілактичний характер та є підставою для проведення індивідуальної профілактичної роботи в межах компетенції навчального закладу, яка регламентується  Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конвенцією ООН  про права дитини, Положення про загальноосвітній навчальний заклад зі змінами, Статутом загальноосвітнього навчального закладу, Положенням про раду Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №41 Харківської міської ради Харківської області.

3. Підставою для постановки на внутрішньошкільний облік (посилене психолого-педагогічне супроводження дітей) може вважатися:

 • невідвідування або систематичні пропуски навчальних занять без поважних причин;
 • неодноразове порушення Статуту школи, систематичне невиконання домашніх завдань, відмова від роботи  та порушення дисципліни на уроках;
 • жорстока поведінка, рукоприкладство по відношенню до інших неповнолітніх, в тому числі бійки, що привели до тілесних ушкоджень;
 • знущання над учнями іншої національності, віросповідання, расової приналежності (порушення Конвенції ООН про права дитини);
 • вчинення злочину, яке несе за собою притягнення неповнолітнього до відповідальність.

4. Розгляд питання про постановку на внутрішньошкільний облік (посилене психолого-педагогічне супроводження дітей) здійснюється Комісією по профілактиці правопорушень навчального закладу, яка створюється Радою навчального закладу відповідно до п. 4.3.5 Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 29 квітня 2002 р. № 284 за наявності:

 • заяви класного керівника, вихователя або соціального педагога;
 • характеристик на неповнолітнього, підготовлених класним керівником, вихователем, психологом, соціальним педагогом школи;
 • акта обстеження умов проживання неповнолітнього, складеного класним керівником;
 • довідок класного керівника, вихователя, психолога, соціального педагога про профілактичну роботу з неповнолітнім з відповідними датами, бесідами, протоколами зустрічей з батьками або особами, що їх замінюють;
 • виписки оцінок за останній семестр (у разі постановки на внутрішньошкільний облік (посилене психолого-педагогічне супроводження) з приводу ухилення від навчальних занять);
 • доповідних вчителів-предметників з приводу неуспішності засвоєння знань, відвідування та поведінки на уроках, інші матеріали, які підтверджують необхідність постановки на внутрішньошкільний облік  неповнолітнього (посилене психолого-педагогічне супроводження).

5. Для постановки неповнолітнього на внутрішньошкільний облік (посилене психолого-педагогічне супроводження) на засіданні Комісії з профілактики правопорушень розглядаються питання стосовно кожного випадку окремо.

5. Рішення про постановку на внутрішньошкільний облік (посилене психолого-педагогічне супроводження), або відмова, фіксується у протоколі засідання Комісії із зазначенням переліку заходів з проведення профілактичної роботи,  відповідним визначенням термінів та відповідальних.

6. У випадку прийняття рішення про постановку учня  на внутрішньошкільний облік (посилене психолого-педагогічне супроводження) в протоколі зазначаються:

         - терміни розробки індивідуальних планів роботи з учнем класного керівника, психолога, соціального педагога;

- залучення спеціалістів (медичних робітників, соціальних робітників, психологів, служби у справах неповнолітніх) для проведення консультацій з неповнолітніми, його батьками або особами, що їх замінюють;

          - форми, періодичності термінів контролю за поведінкою підлітка, відвідуванням ним занять, засвоєння освітніх програм.

7. Підставою для зняття з внутрішньошкільного обліку (посиленого психолого-педагогічного супроводження) учня може бути:

- покращення ситуації, яка була причиною постановки на внутрішньошкільний облік (посилене психолого-педагогічне супроводження):

         - ліквідація неуспішності;

         - відсутність пропусків навчальних занять;

         - закінчення школи;

         - зміна місця навчання.

8. Рішення про зняття з внутрішньошкільного обліку (посиленого психолого-педагогічного супроводження) учнів приймається Комісією по профілактиці правопорушень на підставі спільного клопотання заступника директора з навчально-виховної роботи, соціального педагога, психолога, класного керівника, вихователя або представника служби у справах дітей за наявності відповідних документів.

9. Збір і узагальнення матеріалів щодо роботи з учнем, який знаходиться на внутрішньошкільному обліку (посиленому психолого-педагогічному супроводженні), покладається на педагога-організатора школи.