Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 Харківської міської ради Харківської області

 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань

Самоврядування

Склад шкільної організації самоврядування

 

 

 

Куратор шкільної організації учнівського самоврядування Кобзар Т.Є.

 

Члени самоврядування:

Учениця 11-А класу Третьякова Марія

 

Учениця 11-А класу Гур'єва Вікторія

 

Учень 11-А класу Михаревич Євгеній

 

Учениця 8-А класу Барабаш Діана

 

Учениця 8-А класу Лученцова Анастасія

 

 

Учениця 9110-А класу Бечвая Маріам

 

 

Учениця 10-А класу Власова Вероніка

 

 

Шкільна республика "САМ"

 

ДЕВІЗ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ "САМ"

ПОВИННІ ЗАВЖДИ І ВСЮДИ МИ БУТИ НА ВИСОТІ

Гімн нашої школи

Усі ми – єдина родина шкільна,

Ми разом живем і зростаєм,

У нашій родині душа запальна:

Від справ добрих ми розквітаєм.

Ми разом вивчаєм закони й права,

Традиції славного роду,

Разом творемо милосердні діла,

Разом бережемо природу!

Разом ми збудуєм майбутнє своє,

Бо ми – громадяни країни,

Єдина мета і натхнення в нас є,

Підтримаєм міць України !

 

Учнівське самоврядування – це провідний шлях формування й розвитку соціальної активності, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою позицією, почуттям національної самосвідомості.Організаціїя «САМ» виникла восени 2004 року. На початку своєї діяльності організація об’єднувала 15 чоловік. Назва організації «САМ» означає «самостійність, активність, майстерність». На початку своєї діяльності організація мала структуру парламентської республіки, очолював яку президент і радники (культури,освіти,фізкультури і спорту,санітарії та господарства).

Сьогодення

За п’ять років існування організації відбулися значні зміни. Організація стала більш міцною: збільшилася кількість членів організації(організація налічує 35 чоловік) , з’явилися нові ідеї, змінилася структура. З 2007-2008 навчального року в організації шкільного самоврядування починають роботу нові комісії: краєзнавства та з волонтерського руху. На сьогоднішній день ці комісіє є найбільш дієвими. Учнівське самоврядування уявляє собою парламентську республіку, до якої входить голова та шість радників : освіти, правопорядку, культури, краєзнавчої роботи , побуту, з волонтерського руху.
Шість педагогів – радників очолюють комісії, у склад яких входять представники з кожного класу (учні середньої та старшої школи). Виконавчим органом учнівського самоврядування у школі є парламент, покликаний формувати у всіх учнів свідоме і відповідальне ставлення до всіх прав і обов’язків, визначених правилами для учнів школи, Статутом школи та Законом України «Про загальну освіту». Виконавчим органом учнівського самоврядування є учнівська рада «САМ», яку обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.

Статут органів учнівського самоврядування «САМ» ЗОШ № 41 м. Харкова

Загальні положення:

1. Діяльність органів учнівського самоврядування ЗОШ № 41 регламентується нормативно-правовими актами, Конституцією України, Всесвітньою декларацією прав дитини, Законами України «Про освіту», «Про громадські організації», статутом школи.
2. Органи учнівського самоврядування підтримують дружні відносини та співпрацюють з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацюють з педагогами і батьками.

Мета й завдання органів шкільного самоврядування:

1. Різнобічно розвиватись, самовдосконалюватись на благо учнів, школи, родини, малої батьківщини, народу України.
2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів школи.
3. Формувати в учнів почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі у розв’язанні важливих проблем шкільного життя, опановувати науку управління.
4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.
5. Забезпечувати узгодженість інтересів учнів та дорослих.
6. Сприяти розвитку волонтерського руху.

Органи управління учнівського самоврядування

Права та обов'язки:

Організація учнівського самоврядування формується з її первинних осередків (класів).
1. Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яку скликають раз на рік.
2. Керівні функції учнівського самоврядування виконує сесія учнівської ради, яку скликають щомісяця в класних колективах (учнівські збори), в мікрогрупах (засідання центрів, малих ініціативних груп, відділів).
3. Виконавчим органом учнівського самоврядування є рада справ «САМ», до складу якої входять учні і вчителі , яку обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.
4. Законодавчим органом на рівні організаціє школи є Парламент, на рівні первинного осередку (класу) є рада творчих справ класу.
5. Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування.
6. Головою ради учнівського колективу може бути учень 5-11 класу, якого обирають відкритим голосуванням члени учнівскьої ради.
7. Старосту класного колективу (організатора класу) обирають загальні класні збори з числа учнів-лідерів класу. З їх числа формується старостат.
8. Організація учнівського самоврядування делегує лідерів у раду школи.
9. «САМ» в своїй діяльності керується Законами України «Про молодіжні та дитячі організації», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про об’єднання громадян».
10. «САМ» діє на засадах рівноправності усіх її членів, самоврядування, законності та гласності.
11. Вчителі на рівних, партнерських засадах допомагають учням оволодіти соціальним досвідом.
12. «САМ»має свої символи: девіз, емблему,гімн.

Зміст діяльності органів учнівського самоврядування:

1. Краєзнавча дослідницько-пошукова робота

Проекти року « Співпраця шкільного музею з іншими громадськими організаціями»,«Досвід співпраці волонтерського центру Червонозаводської Ради ветеранів та волонтерської організації школи №41».

2. Волонтерський рух

Співпраця з Харківським центром соціальної служби для сім`ї, дітей та молоді «Довіра». Допомога дітям-сиротам та дітям-інвалідам (лідери «САМ»). Допомога Дитбудинку №1 м. Харкова, допомога на лікування дітям з реанімації.

3. Шкільне життя

Самореалізація школярів в конкретних справах шкільного життя, залучення до систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи (всі члени учнівського самоврядування).

4. Громадські зв’язки

Підтримка зв’язків з міськими та з міжнародними молодіжними громадськими організаціями.

Модель учнівського самоврядування (парламенту)

Пояснювальна записка до моделі учнівського самоврядування Харківської загальноосвітньої школи №41

Загальні положення:

1. Виконавчим органом учнівського самоврядування у школі є парламент, покликаний формувати у всіх учнів свідоме і відповідальне ставлення до всіх прав і обов'язків, визначених правилами для учнів школи, Статутом школи та Законом України «Про загальну освіту».
2. До учнівського парламенту входять: голова парламенту та шість радників(освіти, правопорядку, культури, краєзнавства, побуту,волонтерського руху).
3. Кількісний та якісний склад учнівського парламенту можуть змінити загальні учнівські збори школи.

Завдання учнівського парламенту:

Головним завданням учнівський парламент вважає допомогу педагогічному колективу та забезпечення:
1.глибокого засвоєння основних знань учнями школи;
2.зростання національної свідомості, духовного розвитку учнів, виховання патріотизму, відданості в служінні Батьківщині;
3.формування соціальної активності та професійної компетентності особистості;
4.організації самообслуговування, створення сприятливих побутових умов;
5.виховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови;
6.дотримання учнями школи правил внутрішнього розпорядку.

Організація роботи учнівського парламенту

1. Всю роботу учнівського парламенту проводить голова ( президент ).Він може бути присутнім на засіданнях педагогічної ради, а також брати участь в обговоренні питань, пов'язаних із навчанням, вихованням учнів школи.
2. Голова парламенту разом із класним керівниками розглядає заяви учнів школи щодо відпуску з навчальних занять, подає пропозиції дирекції школи щодо проведення тематичних вечорів, дискотек, святкування днів народжень тощо. Відповідає за проведення щотижневих загально шкільних лінійок.
3. Засідання парламенту проводить голова один раз на тиждень (у п'ятницю), де обговорюється план роботи на наступний тиждень і аналізується робота комісій за попередній. Рішення та постанови доводяться до відома всіх учнів.
4. Кожен із шести радників формує комітет з представників, обраних у класах. Кожен комітет планує свою роботу на семестр. Це, перш за все, цікаві виступи на загальних щотижневих лінійках (понеділок),інформаційні повідомлення на загальношкільних заняттях (четвер) тощо.

Вибори учнівського парламенту

1. Голова парламенту та раднику обираються учнями школи на загальних зборах на початку навчального року терміном на1 рік (відкритим або таємним голосуванням).
2. За тиждень до виборів учнівського парламенту організовує свою роботу виборча комісія, яка складається з представників (по одному з кожного класу).
3. Клас, група учнів, окремі учні висувають кандидатів на посади голови парламенту та його радників, кандидати реєструються і доводяться до відома учнів.
4. Виборча комісія готує, якщо в ньому є необхідність, бюлетені для таємного голосування; оголошує дату проведення загальних учнівських зборів.
5. Парламент обирається у тому разі, якщо на зборах присутні більш як половина учнів, що навчаються у школі.
6.На зборах заслуховують виступи учнів школи, вчителів, у яких висвітлюються моральні та ділові якості кандидатів.
7.Після голосування виборча комісія підбиває підсумки і доводить їх до відома зборів. 8.Кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувала найбільша кількість учнів.

Робота учнівського парламенту

Комітет навчально – просвітницький

Членами комітету освіти є представники кожного класу, які відповідають за організацію навчання у своїх класах. Комітет займається вирішенням наступних питань:
1.Комітет освіти збирає і опрацьовує статистичні відомості успішності учнів.
2.Організовує додаткові заняття з тих чи інших предметів, заздалегідь домовившись з вчителями – предметниками.
3.Комітет освіти організовує зустрічі з цікавими людьми.
4.Організовує та проводить спільно з вчителями творчі вечори, теоретичні конференції з тих чи інших предметів.
5.Організовує та проводить гру типу ,,Що? Де? Коли?'', ,, Брей-ринг '', диспути на актуальні теми.
6.Тримає на контролі проведення бесід та інформаційних новин в кожному класі.
7. Вивчає питання щодо покращення навчально-виховного процесу в школі;
8. Вивчає рейтингові оцінки з окремих предметів та окремих класів;
9. Збирає інформацію щодо перевантаження учнів домашніми завданнями;
10.Облік кращих учнів школи, їх активної участі у шкільних та позашкільних заходах;
11. Вивчення стану забезпеченості учнів підручниками.

Комітет дисципліни і порядку

До комітету входять учні всіх класів, які відповідають за дисципліниу та порядок . Комітет займається вирішенням наступних питань:
1.Комітет тримає на чіткому контролі прогули та запізнення учнів на уроки;
2.Систематично контролює відвідування учнями додаткових занять .
3.Комітет організовує та проводить тижні правових знань
4.Слідкує за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, дисципліни учнями школи .
5.Вносить пропозиції дирекції школи щодо поліпшення правовиховної роботи;
6.Слідкувати за дотриманням прав учнів.

Комітет санітарії та господарства

Радник побуту очолює комітет санітарії та господарства. Членами комітета санітарії та господарствап є представники кожного класу, які відповідають за порядок у класах .
1.Займається вирішенням наступних питань:
2.Комітет виявляє стан побутового та медичного обслуговування учнів;
3.Перевіряє санітарний та гігієнічний стан учнів школи;
4.Організовує самообслуговування та участь їх у благоустрої школи;
5.Вносить пропозиції щодо поліпшення матеріально-технічної бази школи, побутового та медичного обслуговування учнів;
6.Відповідає за порядок в їдальні та навчальних кабінетах.
7.Контролює відшкодування батьками учнів матеріальних збитків, завданих їх дітьми майну школи. 8.Відповідає за участь школярів в екологічних рейдах .

Комітет культмасовий

Членами комітета культури є представники кожного класу, які відповідають за культурно-масову роботу своїх класах. При комітеті культури працює комітет теле, радіо і преси, куди входять учні, які люблять і вміють малювати, складати та декламувати вірші і прозу, люблять займатись зйомками відеокамерою, полюбляють радіо. Комітет займається вирішенням наступних питань:
1.Комітет культури стежить за періодикою держави, збирає матеріали для шкільного радіо и преси.
2.Організовуює та проводять різноманітні конкурси, вечори відпочинку, дискотеки тощо.
3.Комітет культури організовує культпоходи до театрів, кінотеатрів, цирку, до виставкових залів.
4.Організовує різноманітні ігри типу „Вгадай мелодію”, „Поклик джунглів”, „Знай, умій і навчайся”, „Караоке на майдані” тощо.
5.Залучає учнів до роботи у гуртках за інтересами.
6.Систематично проводить огляд роботи гуртків.
7.Бере участь у планування позанавчальної діяльності учнів;
8.Створює при необхідності конкурсні комісій для визначення кращого митця різних жанрів;
9.Інформує учнів про підготовку і проведення різних позакласних заходів.

Комітет з краєзнавчої роботи

Членами комітета краєзнавчої роботи є представники кожного класу, які відповідають за пошуково-краєзнавчу роботу та повноцінне функціонування шкільного музею. Комітет з краєзнавчої роботи займається вирішенням наступних питань:
1. Займається краєзнавчо-пошуковою роботою.
2. Проводить прес-конференції та наукові дослідження на тему «Історія школи», «Колишні учні школи».
3.Проводить екскурсії у шкільному музеї.
4.Поповнює архівними документами музей школи «Літопис першої Основ’янської школи».

Комітет з волонтерського руху

До комітету входять учні всіх класів, які беруть участь у організації та проведенні волонтерських проектів. Комітет займається вирішенням наступних питань:
1.Сприяє розповсюдженню волонтерського руху у нашому місті та в Україні;
2.Приймає активну участь у вирішенні суспільних проблем;
3.Співпрацює з громадськими організаціями;
4.Шефствує над вчителями, ветеранами праці, які тривалий час працювали у ЗОШ №41.
5.Влаштовує благодійні концерти та ярмарки; гуманітарні благодійні акції на підтримку дітей – сиріт та інвалідів .
6.Проводить пропагандистську діяльність щодо здорового способу життя та охорони навколишнього середовища;
7.Організовує відвідування лікарень, дитячих будинків Займається залученням спонсорської, шефської допомоги дітям – інвалідам та сиротам.
8.Співпрацює з дитячими будинками, дитячими садками, проводить тренінги на тему добра та милосердя.
9.Надає моральну посильну допомогу літнім людям, які цього потребують.