Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 Харківської міської ради Харківської області

 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
ЗНО

початкова школа

 

Вчити, виховувати, розвивати дитину важко, відповідально, але й радісно. На наших очах відбувається справжнє диво: з невмілого, невпевненого в собі малюка виростає особистість, яка мислить, аналізує, доводить свою думку, аргументує, приймає рішення і несе відповідальність за нього, багато вже знає і навчає інших. Усі ми хочемо бачити дитину розумною, сильною, здоровою. На жаль, статистика стану здоров’я школярів сьогодні є досить невтішною. Ще на початку ХІХ століття лікарі виявили, що діти, котрі навчаються в школі, хворіють порушенням статури, короткозорістю, застудними захворюваннями. Подальші спостереження лікарів привели до виникнення поняття «шкільні хвороби», тобто захворювання, якими хворіють учні.І тому актуальною проблемою сьогодення є збереження здоров’я дітей, формування у них світогляду, спрямованого на його збереження, оволодіння навичками здорового способу життя та безпечної поведінки, створення умов для гармонійного розвитку душі й тіла, тобто умов психічного здоров’я і творчості дитини в майбутньому. Здоров’я – найбільша цінність не лише окремої людини, а й усього суспільства. Конституцією України визначено, що найвищою соціальною цінністю у державі є людина, її життя і здоров’я. У Законі України “Про загальну середню освіту” йдеться про те, що одним із завдань загальної середньої освіти є виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів. Серед пріоритетних напрямів освіти, що визначені Національною доктриною розвитку освіти, є “пропаганда здорового способу життя, стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя.” Сьогодні проблема загрози здоров’ю набула рис демографічної кризи через низький рівень мотивації здорового способу життя та навичок культури здоров’я у значної частини населення України. Ось чому куріння, зловживання алкоголем, неправильне харчування, вживання наркотиків, надмірне психоемоційне навантаження набули поширення в нашому житті. З метою поліпшення здоров’я населення, зокрема дітей та молоді, в Україні прийнято ряд важливих законів і програм. Існує близько десяти державних програм, спрямованих на пропаганду здорового способу життя дітей та молоді (Закон України “Про освіту”, Національна програма “Освіта”(Україна XXIст.), Програма “Діти України”, “Концепція неперервної валеологічної освіти в Україні”, Цільова комплексна програма “Фізичне виховання - здоров’я нації”. Проте, на жаль, дослідження, проведені Українським інститутом охорони дітей та підлітків МОЗ України та дані медичної статистики свідчать, що здоровими можна вважати лише 27% дітей дошкільного віку, 90% випускників мають відхилення у стані здоров’я, у 41% дітей шкільного віку – хронічні захворювання. Медична статистика вказує на те, що у 1 клас іде 15—16 % хворих дітей, а до 15—17 років хворими стають 53—54% учнів. Кабінет Міністрів Ук¬раїни у цільовій комплексній програмі "Фізичне вихо¬вання — здоров'я нації" зазначає, що понад 50% дітей та учнів мають сьогодні незадовільну фізичну підго¬товку і за станом здоров'я до Збройних Сил України у 18- річному віці не призивається кожен четвертий. Переконані, що формування здорового способу життя тісно пов'язане з умінням людини жити в гар¬монії з природою, з дбайливим ставленням до дов¬кілля. Серед факторів, які впливають на здоров'я, обов'язково слід назвати екологію. Діти мають засво¬їти, що на 50% наше здоров'я залежить від поведін¬ки, способу життя, вміння взаємодіяти з навколиш¬нім середовищем.Саме тому психічний та фізичний стан здоров'я дітей — це загальнодержавна і навіть міжнародна справа. Адже нинішні школярі складатимуть більшу частину потенціалу суспільства України XXI століття. Тіль¬ки здорова дитина зможе в майбутньому реалізувати свій талант.

Відкритий урок. "Людські чесноти . Внутрішній світ людини."

Презентація "День Перемоги у ВВВ"

Ігри на розвиток дрібної моторики рук

Урок "Правила безпеки під час переходу вулиці."

Міський конкурс учнівских проектів «НАЙУЛЮБЛЕНІШИЙ КУТОЧОК МОГО МІСТА»

* Інтегрований урок
( З курсу Я і Україна (природознавство) та позакласного читання)

* Тренінгові заняття. Перейти.

* РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Перейти

* ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ З МАТЕМАТИКИ. Перейти

* ТРЕНІНГ – ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ. Перейти

* Свято « Здоров’я чисте джерело». Перейти

* Основні правила загартовування організму. Сонце, повітря, вода – наші вірні друзі. Перейти.

* Правила безпеки під час переходу вулиці. Перейти.

* Надзвичайні ситуації. Перейти.

* Вогонь — ворог, вогонь — друг. Перейти.

* Формування культури здоров’я молодших школярів. Перейти.

* Бесіди здоров'я.

* Тема. Твоя країна — Україна. Перейти.

* Тема. Пізнаємо навколишній світ. Твої руки. Перейти.

* Тема уроку: Людські чесноти . Внутрішній світ людини. Перейти.

* Семінар-практикум
Реалізація особистісно орієнтованого навчання через впровадження інтерактивних технологій