Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 Харківської міської ради Харківської області

 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань

Нормативні документи

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У 2017/2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

 

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р.

 

Нова Українська школа

§  Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (оновлено 14.08.2017)

§  Презентація Концепції Нової української школи (оновлено на сайті МОН 03.04.2017)

§  Відео про Нову українську школу

§  інформаційні ресурси порталу “Нова українська школа”

§  Відео-нарада в on-line режимі з керівниками ОДА щодо впровадження спільного проекту створення нового освітнього простору у 200 школах України

§  План заходів КВНЗ КОР “Академія неперервної освіти” з реалізації проекту «Нова українська школа» в Київській області у 2017 році”

§  Рішення колегії МОН України №11/5-15 від 08.12.2016 Про політичну пропозицію до проекту Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року редакція від 01.03.2017

§  Інформаційний бюлетень МОН України №11-12/2016 від 16.01.2017 Про тематику матеріалів, уміщених у випуску інформаційного бюлетеня МОН України (№11-12 ( листопад-грудень), 2016)

§  Інформаційне повідомлення Про обговорення пріоритету 7 «Якісна, сучасна і доступна загальна середня освіта (Нова українська школа)» розділу III «Розвиток людського капіталу» проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року

§  Розпорядження Кабінету Міністрів України №988-р від 14.12.2016 Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року

§  Інформаційне повідомлення Про постанови та розпорядження КМУ, затверджені при розгляді Політичної пропозиції “Нова українська школа” 14 грудня 2016 року

§  Інформаційне повідомлення Затвердження Урядом Політичної пропозиції щодо подальшого реформування загальної середньої освіти на період до 2029 року

§  Проект політичної пропозиції “Нова українська школа”

§  Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи

§  Презентація Концепції Нової української школи (02-11-2016)

 

 Типові навчальні плани та переліки літератури і програм

·         Лист МОН України №1/9-315 від 07.06.2017 “Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів

·         Якою має бути структура навчального року – вирішує школа

·         Наказ МОН України № 799 від 07.06.2017 Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.04.2014 № 504

·         Наказ МОН України № 1015 від  11.07.2017 Про внесення змін до деяких наказів МОН

·         Наказ МОН України № 1081 від 21.07.2017 Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)

·         Наказ МОН України № 995 від 11.07.2017 Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

·         Наказ МОН України №948 від 03.07.2017 “Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України” (Типові штатні розписи )

·         Лист МОН України від 09.08.2017 №1/9-436 Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році

·         Лист МОН України №1/11-8269 від 17.08.2017 Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах 

·         Наказ МОН України №949 від 03.07.2017 “Про внесення змін до Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю

   
 

Колегiї МОН України

§  Рішення колегії МОН України №6/1-2 від 17.08.2017 “Про Державний стандарт початкової загальної освіти”

§  Наказ МОН України від 11.07.2017 № 1003 “Про затвердження Плану проведення засідань колегії Міністерства освіти і науки України у II півріччі 2017 року

§  Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 26.05.2017 протокол № 4/2-2 «Про стан та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні»

 

Громадське  обговорення

§  Наказ МОН України від 23.06.2017 № 927 “Про взаємодію з громадськістю

§  Проект Державного стандарту початкової освіти

§  проект наказу про внесення змін до Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу

§  Проект наказу «Про затвердження Примірного переліку корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для дітей з особливими освітніми потребами»

§  проект наказу МОН України, яким  розширюються можливості для вивчення державної мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами  національних меншин

§  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

§  Проект наказу МОН України, який уточнює вимоги до технічних характеристик окремих позицій обладнання (датчиків) для природничо-математичних кабінетів шкіл

§  Звіт про виконання статті 1 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Указу Президента України від 13 грудня 2016 р. № 553 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю», схваленого на засіданні Кабінету міністрів 18 січня 2017 р. (протокол № 4)

§  Проект наказу «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році» (зауваження та пропозиції – до 27 вересня 2017 року  за електронною адресою: [email protected])

§  Проект наказу «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році» (зауваження та пропозиції – до 27 вересня 2017 року надсилати за електронною адресою: [email protected])

§  Проект постанови «Про внесення змін, що вносяться до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальню закладах (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрі] України 23 березня 2016 р. №261» (зауваження та пропозиції  – до 20 вересня 2017 року за електронною адресою: [email protected])

§  Проект наказу про внесення змін до наказу МОН України від 12 травня 2016 року № 506  «Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 798/28928 (зауваження та пропозиції – до 22 вересня 2017 року за електронною адресою: [email protected])

Харчування дiтей у навчальних закладах

§  Вимоги до харчових продуктів та страв, призначених для продажу у навчальних закладах

§  Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здорового харчування дітей у навчальних закладах»

§  Методичнi рекомендаці щодо здорового харчування дітей у навчальних закладах (проект)

 

Інформатизація освіти

§  Наказ МОН України від 14.07.2017 № 1068 “Про збір даних до інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» у 2017/2018 н.р.”

§  Використання WordPress для створення сайтів

§  Онлайн-книги EdEra

 

Пiдручники. Бiблiотека

·         Наказ МОН України від 07.07.2017 № 989 “Про внесення змін у додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.05.2017 №670

·         Наказ МОН України від 26.06.2017 № 929 “Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек

 

Ведення документації

§  Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових 
(позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності закладів освіти,
що підлягає ліцензуванню

§  Державні санітарні правила і норми для загальноосвітніх навчальних закладів

§  Особливості ведення трудових книжок працівників закладів освіти України

 

Навчальні кабінети

·         Наказ МОН України № 704 вiд 22.06.2016 “Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів”

·         Наказ МОН України № 1088 15.10.2015 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення кабінетів фізики загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та обладнанням”

·         Лист МОН України № 1/9-498 17.07.2013 “Про використання Інструктивно- методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму”

·         Наказ МОН України № 1423 14.12.2012 “Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів”

·         Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України № 992 16.07.2012 “Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів”

·         Лист МОН України № 1/9-72 01.02.2012 “Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо- математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів»”

·         Проект наказу МОН України, який уточнює вимоги до технічних характеристик окремих позицій обладнання (датчиків) для природничо-математичних кабінетів шкіл

·         Про паспорт кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

·         Наказ МОН України № 407 від 20.05.2004 “Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів

·         Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26.06.2017 № 709 “Про визнання такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98

   
 

ЗНО-2018

§  Наказ МОН України №1103 від 31.07.2017 Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

§  ЗНО-2018: тести з іноземної мови будуть з аудіюванням та двох рівнів складності (роз’яснення МОН України)

§  Прес-конференція Українського центру оцінювання якості освіти на тему: «Результати ЗНО – 2017: тенденції та висновки» 10.08.2017

§  Статистика ЗНО-2017  23.08.2017

§  Регіональні дані ЗНО-2017 (результати за шкалою 100-200 балів)

§  Тестування ЗНО з української мови буде дворівневим

§  Програма ЗНО з іноземної мови

§  Безкоштовні вебінари «Перші кроки до ЗНО – 2018»

§  Безкоштовний вебінар 03.09.2017 «Перші кроки до ЗНО – 2018» (математика) 

 

§  Міжнародне дослідження якості освіти PISA-2018

§  Наказ МОН України №601 від 14.04.2017 “Про проведення в 2017 році пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти РІ8А-2018 в Україні”

§  Наказ МОН України №100 від 26.01.2017 “Про підготовку в 2017 році до проведення міжнародного дослідження якості освіти РІSА-2018 в Україні”

§  Міжнародне дослідження якості освіти PISA-2018

§  Компетентнісне читання як складова Міжна­род­ного дослідження якості освіти PISA-2018

 

Робота з обдарованими учнями

§  Наказ МОН України від 02.08.2017 № 1112 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році”

§  Наказ МОН України від 13.06.2017 № 841 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2017/2018 навчальному році»

§  Наказ МОН України від 26.06.2017 № 934 “Про результати проведення Всеукраїнських учнівських турнірів 2016/2017 навчального року

§  Наказ МОН України від 11.07.2017 № 1014 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2017 р. №529 «Про нагородження переможців VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

§  Наказ МОН України від 11.07.2017 № 997 “Про внесення змін до списків переможців та учасників IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з французької мови та математики, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 31.05.2017 № 770

§  Наказ МОН України від 23.06.2017 № 915 “Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України

§  Про стипендійні програми для громадян України на 2017-2018 роки та гранти на дослідження

§  Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Права людини крізь призму сучасності» (повідомлення відділу виховної роботи та позашкільної освіти академії)

§  Всеукраїнський огляд творчих робіт «Забуті пам’ятки історії та культури України» (повідомлення відділу виховної роботи та позашкільної освіти академії)

 

 Професійні конкурси

§  Наказ МОН України № 866 від 19.06.2017 Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»

§  Наказ МОН України від 12.07.2017 № 1020 “Про проведення всеукраїнського фестивалю патріотичних дій для переможців Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри “Паросток””

§  Наказ МОН України від 27.06.2017 № 939 “Про результати 3-го (всеукраїнського) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017»”

§  Наказ МОН України від 27.06.2017 № 938 “Про підсумки Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» У номінації «Керівник Гуртка-2017»

§  Наказ МОН України від 08.08.2017 № 1125 “Про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах

§  Про результати проведення у Київській області Всеукраїнського фестивалю-огляду кращого досвіду з організації просвіти батьків вихованців “Джерело батьківських знань”

§  Лист ДНУ “ІМЗО” №21.1/10-1865 від 07.09.2017 “Про результати ІХ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій

§  Лист МОН України від 11.09.2017 №1/9-484 “Про Всеукраїнський конкурс кращих практик щодо впровадження електронної демократії в закладах освіти”