Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 Харківської міської ради Харківської області

 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
ЗНО

Бібліотечне життя

Життя (план роботи) бібліотеки ХЗОШ №41

 

І. Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки на 2017/2018 навчальний рік

 1. Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, вихованню досконалої, інтелектуально розвиненої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку.

2. Інформаційне забезпечення всіх напрямків навчально-виховного процесу школи.

3. Забезпечення рівного доступу всіх учасників навчально-виховного процесу до інформаційних джерел.

4. Створення оптимальних умов для розвитку особистості дитини. Виявлення здібностей читачів, виховання у молодого покоління потреби в систематичному читанні, шанобливого ставлення до книги.

5. Поповнення матеріально-технічної бази бібліотеки.

6. Створення передумов для розуміння української культури через прилучення до неї дітей, широке ознайомлення з життєвими реаліями українського народу. Виховання мовного етикету, глибокої поваги до державної та рідної мови, до національно-культурних і духовних надбань українського народу та інших народів та націй.

7. Сприяння розширенню знань з питань історичного та етнографічного краєзнавства як невичерпного джерела пам'яті народу, витоків його духовності.

8. Інформаційне обслуговування педагогів, спрямоване на підвищення їх методичної та педагогічної майстерності.

9. Удосконалення традиційної довідково-бібліографічної та інформаційної діяльності з активним впровадженням сучасних новітніх технологій.

10. Збереження фонду шкільних підручників, поповнення навчально-

методичної бази школи. Виховання бережливого ставлення до шкільних підручників.

 

Розділ 1. Вивчення, інформування і задоволення читацьких потреб на книжку та інформацію

 

з/п

Назва заходу та технологій

Термін виконання

1.

Координована робота з завучами школи:

  • обговорення навчальних програм;
  • визначення наявності науково-популярної літератури в фонді, яка потрібна для учбового процесу.

вересень

2.

Вести постійний контроль газетно-журнальних статей, необхідних для засвоєння шкільних програм.

протягом року

 

3.

Вивчення інтересів читачів (як учнів, вчителів, так і батьків) шляхом анкетування, систематизація та аналіз статистичних даних на основі читацьких формулярів, бесід під час запису читачів, виборі книги, роботі ДБА бібліотеки

протягом року

4.

Бібліотечні уроки в 2- 4 класах.

протягом року

5.

Створення читацького активу.

вересень

6.

Співпраця с міськими дитячими бібліотеками.

протягом року

 

Розділ 2. Інформаційно-бібліографічна робота з обслуговування

учнів-читачів

 

з/п

Назва заходу та технологій

Термін виконання

1.

Створення та презентація тематичних картотек до ювілейних дат

протягом року

2.

Бібліографічний пошук літератури за запитами.

протягом року

3.

Формування та виділення довідково-інформаційного фонду (ДІФ)

протягом року

4.

Видання бібліографічних довідок

систематично

5.

Індивідуальна інформація читачам:

  • на абонементі, у читальному залі;
  • підбір літератури для написання рефератів, доповідей тощо;
  • допомога в підготовці шкільних і класних заходів.

систематично

6.

Інформаційні перерви, години, експрес-інформації

систематично

7.

Книжкові виставки: бібліотечні та під час проведення заходів

систематично

 

Розділ 3. Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань, формування інформаційної культури учнів

 

з/п

Назва заходу та технологій

Термін виконання

1.

Проведення системи бібліотечних уроків та бесід у 2-11 класах із формування інформаційної культури учнів.

протягом року

1.

Проведення бібліотечно-бібліографічних знань по програмі: «ББЗ для наймолодших». 2-4 класи

відповід. програми

2.

Проведення бібліотечно- бібліографічних знань по програмі: «Вчися бути читачем». 5-9 класи

відповід. програми

3.

Тематичні та ювілейні бібліотечні виставки

протягом року

4.

Створення пам’яток читача (учням, вчителям, батькам)

протягом року

5.

Ведення класних кутків та бібліотечного вісника «Живи, книго !»

протягом року